Cách khôi phục các phiên bản cũ hơn của tài liệu trong ứng dụng trên macOS

Không phải mọi ứng dụng đều có tính năng Revert To, nhưng những ứng dụng tốt thì luôn có. Để xem chương trình bạn đang làm việc có tính năng này hay không, hãy tìm tính năng đó trong phần Menu ứng dụng của thanh Menu bên dưới Tệp. 

Cách khôi phục phiên bản cũ hơn của tệp trên Mac 

Bước 1: Với tài liệu được chọn, hãy nhấp vào Tệp (File) trong menu ứng dụng ở góc trên bên trái màn hình máy Mac của bạn.
Bước 2: Chọn Revert to  từ menu thả xuống.
Bước 3: Chọn Browse all verson 

Bước 4: Nhấp vào Mũi tên bên cạnh tài liệu để xem lại các phiên bản, từng phiên bản một hoặc sử dụng biểu tượng dòng thời gian ở ngoài cùng bên phải để duyệt qua dòng thời gian làm việc của bạn và chọn một phiên bản từ một thời gian đã lưu cụ thể. 

Bước 5: Chọn Restore 

Cách khôi phục bản sao của phiên bản cũ hơn của tệp trên Mac 

Bạn có thể giữ phiên bản hiện tại của mình và so sánh với phiên bản cũ hơn. Bạn cũng có tùy chọn khôi phục bản sao của phiên bản cũ hơn và làm việc trên chúng một cách riêng biệt.

Tương tự như cách khôi phục phiên bản cũ đề cập ở trên: 

Bước 1: Với tài liệu được chọn, hãy nhấp vào Tệp (File) trong menu ứng dụng ở góc trên bên trái màn hình máy Mac của bạn.
Bước 2: Chọn Revert to  từ menu thả xuống.
Bước 3: Chọn Browse all verson 

Bước 4: Nhấp vào Mũi tên bên cạnh tài liệu để xem lại các phiên bản, từng phiên bản một hoặc sử dụng biểu tượng dòng thời gian ở ngoài cùng bên phải để duyệt qua dòng thời gian làm việc của bạn và chọn một phiên bản từ một thời gian đã lưu cụ thể.  

Bước 5: Giữ phím Option chọn Restore a Copy