2021

Chọn theo tiêu chí:
Bộ lọc
Đĩa cứng

SSD: 1 TB

SSD: 512 GB

SSD: 256 GB

SSD: 128 GB

HDD từ 1 TB trở lên

HDD dưới 1 TB

Kích thước màn hình

21.5 inch

27 inch

RAM

4 GB

8 GB

16 GB

CPU

Intel Core i3

Intel Core i5

Intel Core i7

Intel Celeron/Pentium

AMD

Core i9

Năm sản xuất

2017

2018

2019

2020

2021

Khoảng giá

Dưới 30 triệu

Từ 30 - 40 triệu

Từ 40 - 50 triệu

Trên 50 triệu

Đang lọc theo:

Đĩa cứng: SSD: 1 TB

Đĩa cứng: SSD: 512 GB

Đĩa cứng: SSD: 256 GB

Đĩa cứng: SSD: 128 GB

Đĩa cứng: HDD từ 1 TB trở lên

Đĩa cứng: HDD dưới 1 TB

Kích thước màn hình: 21.5 inch

Kích thước màn hình: 27 inch

RAM: 4 GB

RAM: 8 GB

RAM: 16 GB

CPU: Intel Core i3

CPU: Intel Core i5

CPU: Intel Core i7

CPU: Intel Celeron/Pentium

CPU: AMD

CPU: Core i9

Năm sản xuất: 2017

Năm sản xuất: 2018

Năm sản xuất: 2019

Năm sản xuất: 2020

Năm sản xuất: 2021

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

Khoảng giá: Từ 30 - 40 triệu

Khoảng giá: Từ 40 - 50 triệu

Khoảng giá: Trên 50 triệu

Bỏ chọn tất cả