Ứng dụng "Diagrams" (Sơ đồ) được cập nhật với tùy chỉnh bảng màu và hỗ trợ máy Mac M1

Sơ đồ là một ứng dụng Mac cho phép người dùng dễ dàng tạo lưu đồ. Hiện tại ứng dụng này vừa nhận được bản cập nhật lớn đầu tiên với các công cụ mới và cũng hỗ trợ cho máy Mac M1. 

Diagrams 2.0 mang lại một số cải tiến cho ứng dụng, hiện cho phép người dùng có toàn quyền kiểm soát bảng màu trong tài liệu của họ. Trong khi phiên bản gốc của Diagrams chỉ cung cấp một cài đặt trước bảng màu duy nhất, phiên bản 2.0 đi kèm với nhiều cài đặt trước hơn cũng như tùy chỉnh bảng màu. 

Điều đó có nghĩa là bây giờ bạn có thể tạo bảng màu cụ thể với các phần tử khác nhau cho từng tài liệu trong sơ đồ. Ứng dụng giờ đây sẽ hỏi người dùng tập hợp phần tử nào họ muốn sử dụng khi tạo tài liệu mới hoặc liệu họ có muốn tạo một bảng màu mới hay không.  

Trong giao diện tùy chỉnh bảng màu mới, người dùng có thể tạo các loại phần tử và mối quan hệ có thể tái sử dụng và sử dụng chúng trong sơ đồ của họ. Mỗi loại sẽ có một tiêu đề có thể định cấu hình, cũng như một tập hợp các thuộc tính trực quan. Các nhà phát triển đã đáp ứng các tính năng được yêu cầu nhiều nhất bằng cách bao gồm các tùy chọn tạo kiểu mới để bổ sung cho việc tùy chỉnh bảng màu. Điều này bao gồm việc mở rộng nhóm màu phần tử có sẵn và giới thiệu hỗ trợ định dạng văn bản. 

Và Diagrams 2.0 cũng hoàn toàn tương thích với nền tảng Apple Silicon, có nghĩa là ứng dụng hiện chạy nguyên bản trên máy Mac M1 với hiệu suất được cải thiện.