Cách tự động dọn sạch thùng rác trên máy Mac

Trước đây, bất cứ khi nào bạn di chuyển tệp trên máy Mac vào Thùng rác, tệp sẽ ở đó cho đến khi bạn nhấp chuột phải (Ctrl-click) vào biểu tượng thùng rác theo cách thủ công và chọn Dọn sạch Thùng rác. Trong macOS Sierra trở lên, Apple cung cấp một tùy chọn có thể tự động dọn sạch thùng rác trên máy Mac của bạn 30 ngày một lần. Đó là một tính năng hữu ích nếu bạn nhận thấy mình có một lượng lớn tệp dư thừa hàng tháng và giúp giải phóng bộ nhớ thường xuyên. 

Bước 1: Trên máy Mac của bạn, nhấp vào biểu tượng Finder trong Dock hoặc nhấp vào bất kỳ đâu trên màn hình, sau đó chọn Finder -> Preferences. 

Bước 2: Trong cửa sổ tùy chọn, nhấp vào tab Nâng cao (Advanced) 

Bước 3: Tìm tùy chọn có nhãn Xóa mục khỏi Thùng rác sau 30 ngày (Remove items the Trash after 30 days) và tích chọn hộp bên cạnh tùy chọn này. 

Khi bạn đã hoàn thành việc đó, máy Mac sẽ tự động xóa tất cả các tệp trong Thùng rác của bạn 30 ngày một lần. Để tắt tùy chọn bất kỳ lúc nào, chỉ cần lặp lại các bước ở trên nhưng bỏ chọn hộp bên cạnh tùy chọn được liên kết.