Apple phát hành các bản cập nhật Pages, Numbers và Keynote cho Mac

Apple đã phát hành phiên bản mới nhất của bộ năng suất iWork của mình hôm nay với bản cập nhật 11.0 cho các ứng dụng Pages, Numbers và Keynote iOS và Mac. Các bản dựng iOS mới hỗ trợ tính năng điều khiển chỉnh sửa chính xác, bàn phím ảo, tùy chọn luôn mở tài liệu ở chế độ chỉnh sửa, v.v. Trong khi đó, các phiên bản Mac mới bao gồm trình duyệt đa phương tiện mới, chức năng Apple mới và hơn thế nữa.  

Cụ thể đối với Mac: 

Pages 11.0: 

- Trình duyệt phương tiện được cập nhật cung cấp các tùy chọn tìm kiếm nâng cao và các danh mục nội dung mới như Gần đây, Chân dung và Ảnh trực tiếp
- Khả năng thêm liên kết số điện thoại vào ô bảng, đối tượng văn bản và hình dạng
- Chức năng của Apple để thay đổi mật khẩu tài liệu hoặc mở các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu 

Numbers 11.0: Tương tự như ứng dụng Pages 11.0 

- Trình duyệt phương tiện được cập nhật cung cấp các tùy chọn tìm kiếm nâng cao và các danh mục nội dung mới như Gần đây, Chân dung và Ảnh trực tiếp
- Khả năng thêm liên kết số điện thoại vào ô bảng, đối tượng văn bản và hình dạng
- Chức năng của AppleScript để thay đổi mật khẩu bảng tính hoặc mở bảng tính được bảo vệ bằng mật khẩu

Keynote 11.0: 

- Xem ghi chú của người thuyết trình, trang trình bày hiện tại và trang trình bày tiếp theo của bạn trong một cửa sổ riêng biệt trong khi trình bày
- Hình ảnh thu nhỏ trong cửa sổ thứ tự xây dựng giúp chỉnh sửa các chuỗi phức tạp dễ dàng hơn