Apple báo cáo kết quả Kinh doanh Quý 2 năm 2022!

Apple báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022Biểu đồ lợi nhuận ròng trên tổng doanh thu của Apple trong Quý 1 năm 2022 theo sản phẩm và dịch vụ kinh doanh

Apple mới công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022 vào ngày 28/4 vừa qua. Cụ thể, lợi nhuận ròng là 25 tỷ USD trên tổng doanh thu là 97.3 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Biểu đồ thể hiện cơ cấu doanh thu theo sản phẩm và dịch vụ của Apple trong quý I năm 2022Biểu đồ thể hiện cơ cấu doanh thu theo sản phẩm và dịch vụ của Apple trong quý I năm 2022

Kết quả trên cho thấy iPhone 13 Series vẫn bán rất chạy, doanh thu iPhone vẫn chiếm tỷ trọng lớn khi đạt 50,57 tỷ USD (tăng 5,5%) 

Mặc dù Doanh thu tăng nhưng cổ phiếu vẫn giảm 4%. Apple cũng tuyên bố tăng mức chi trả cổ tức từ mức 0,22 USD / cổ phiếu lên 0,23 USD / cổ phiếu cho các cổ đông. 

Apple không đưa ra bất kỳ dự đoán nào về tình hình kinh doanh của hãng trong quý mới, chính sách đã được hãng áp dụng kể từ khi Covid bùng phát tới giờ.