macOS Big Sur 11.3 thêm tính năng mô phỏng bộ điều khiển trò chơi trên máy Mac M1

Trong bản beta mới nhất, Apple đã thêm tính năng mô phỏng bộ điều khiển trò chơi cho các thiết bị ‌M1‌, cho phép bàn phím hoặc tổ hợp bàn phím và chuột hoạt động như một bộ điều khiển trò chơi. Tính năng này được thiết kế cho những người không có bộ điều khiển trò chơi.

Tính năng điều khiển trò chơi mới được phát hiện bởi Steve Moser của MacRumors. Khi chạy ứng dụng ‌iPhone‌ hoặc ‌iPad‌, việc mở tùy chọn sẽ hiển thị Giao diện Thay thế bằng Cảm ứng và Giao diện Điều khiển Trò chơi.
Khi bật Chế độ mô phỏng bộ điều khiển, các nút điều khiển trò chơi phổ biến được ánh xạ với các phím bàn phím và nút chuột. Ví dụ: X được ánh xạ tới Q, thanh định hướng được ánh xạ tới WASD và Y được ánh xạ tới E. Bạn có thể truy cập L1 và L2 bằng cách nhấn Tab và Shift tương ứng, và Space Bar là nút A.
Bản macOS 11.3 Big Sur beta cũng bao gồm bảng điều khiển Touch Alternatives đã nói ở trên để ánh xạ các tính năng dựa trên cảm ứng như chạm, vuốt, kéo và nghiêng sang các phím bàn phím và nó có tính năng làm cho cửa sổ ứng dụng ‌iPhone‌ và ‌iPad‌ lớn hơn.
Các tùy chọn thay thế cảm ứng và mô phỏng bộ điều khiển hoạt động độc lập với nhau và chỉ một trong những tính năng này có thể được bật tại một thời điểm.
Về hỗ trợ bộ điều khiển trò chơi, nhiều bộ điều khiển hiện tại của Sony và Microsoft tương thích với ‌M1‌ Mac và bản beta bổ sung hỗ trợ cho bộ điều khiển PlayStation 5 và Xbox One X mới nhất.