Hướng dẫn sử dụng ứng dụng iOS trên MacBook M1

MacBook chip M1 có thể sử dụng ứng dụng iOS bởi Apple đã sử dụng cấu trúc ARM giống như trên iPhone. Vậy cách sử dụng như thế nào? 

Vào Mac Appstore, bạn có thể search trên thanh spotlight hoặc tìm trên thanh Dock. Sau khi mở Appstore, bạn tìm kiếm ứng dụng mong muốn. 

Sau đó bấm vào iPhone & iPad Apps, và sau đó tiến hành tải ứng dụng. 

Tuy nhiên vẫn có một số hạn chế như một số app sẽ không tìm thấy, ví dụ chỉ có app Messenger mà không có app Facebook. 

Với các ứng dụng không được tìm thấy trên Mac Appstore bạn có thể làm theo cách sau: 

Bước 1: Tải phần mềm iMazing, đây là phần mềm dùng để sao lưu iPhone thay cho iTunes, ngoài ra nó cũng có chức năng tải và lưu file .ipa của các ứng dụng. Và MacBook M1 cũng có thể chạy bất kỳ file .ipa nào. 

Bước 2: Tiến hành kết nối iPhone và MacBook 

Bước 3: Chọn thiết bị của bạn và kéo xuống chọn Apps --> Manage Apps

Bước 4: Chọn Library, click chuột vào bất kỳ ứng dụng nào và chọn Dowload to Library

Bước 5: Click chuột phải vào ứng dụng thêm 1 lần và chọn export .ipa

Bước 6: Chọn nơi xuất file, bạn có thể xuất vào Applications. Tại đây bạn click 2 lần vào file để cài đặt app

Chúc các bạn thành công!