Dưới đây là những cải tiến lớn về tuổi thọ pin MacBook chip M1 Apple

Khi Apple ra mắt MacBook Air và MacBook Pro mới được hỗ trợ bởi chip M1 của mình, ngoài hiệu suất xử lý và đồ họa, Apple cho biết hiệu suất pin đang có những cải tiến lớn mang lại cho họ “thời lượng pin lâu nhất từ ​​trước đến nay trên máy Mac”. Đây là những gì Apple đang đánh giá thời gian chạy của pin cho MacBook Air và Pro mới. 

Cho đến nay, Apple đã đưa ra xếp hạng thời lượng pin khoảng 10-12 giờ cho hầu hết các MacBook của mình. Tuy nhiên, điều đó thường xảy ra trong điều kiện tình huống tốt nhất với 6-8 giờ thực tế, đặc biệt là khi máy tính xách tay đã cũ.  

Với Apple Silicon M1, máy tính xách tay của Apple có vẻ sẽ được nâng cấp lớn về thời lượng pin nhờ phần cứng (và phần mềm) hiệu quả hơn nhiều. Apple đã tiết lộ trong sự kiện vào tháng 11 rằng MacBook Air với chip M1 được đánh giá cho 15 giờ sử dụng web không dây và 18 giờ phát lại video. 

Và ấn tượng hơn nữa, MacBook Pro 13 inch mới với M1 Apple Silicon được đánh giá cho 17 giờ web không dây và 20 giờ phát video. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, những lợi ích này là nhờ thiết kế 8 lõi của M1 có 4 lõi hiệu suất cao và 4 lõi hiệu suất cao và cách Apple hiện có thể tinh chỉnh macOS Big Sur với phần cứng hoàn toàn mới.

Thời gian sẽ cho biết liệu xếp hạng của Apple có phù hợp với việc sử dụng trong thế giới thực hay không. Nhưng ngay cả khi chúng giảm một chút, chúng ta có thể vẫn sẽ thấy tuổi thọ pin của MacBook Air và Pro được cải thiện nhiều.