Cẩn thận iPhone của bạn có thể bị hack dễ dàng chỉ với 1 thao tác

Theo nguồn tin hãng bảo mật Symantec vừa phát hiện ra iPhone có thể bị hack dễ dàng chỉ bằng cách kết nối với máy tính.

Phương thức tấn công có tên Trustjacking lợi dùng người dùng iPhone có thói quen kết nối và cấp quyền truy cập iPhone cho máy tính.