Cách tải xuống và cài đặt macOS Big Sur 11.2.2 trên máy Mac

Cách tải xuống và cài đặt các bản cập nhật macOS 

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình máy Mac của bạn. 

Bước 2: Chọn System Preferences (Tùy chọn Hệ thống) 

Bước 3: Nhấp vào Software Update (Cập nhật phần mềm)

Bước 4: Nhấp vào Update Now (Cập nhật) ngay bên cạnh bản cập nhật macOS. 

Máy Mac sẽ cần khởi động lại sau khi quá trình tải xuống đã được cài đặt, vì vậy hãy đảm bảo bạn lưu tiến trình của mình cho bất kỳ chương trình nào bạn hiện đang làm việc. 

Cách bật cập nhật tự động 

Bạn không phải cập nhật macOS theo cách thủ công mỗi khi một phiên bản mới khởi chạy mà có thể bật cập nhật tự động và nó sẽ tự tải xuống. 

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình máy Mac của bạn. 

Bước 2: Chọn System Preferences (Tùy chọn Hệ thống)

Bước 3: Nhấp vào Cập nhật phần mềm.

Bước 4: Đánh dấu vào ô Automatically keep my Mac up to date (Tự động cập nhật máy Mac của tôi)