Cách hiện phần trăm pin trên MacOS Bigsur

Bước 1: Vào menu Apple (Biểu tượng quả táo cắn dở) --> System Preferences 

Bước 2: Click vào Dock & Menu Bar 

Bước 3: Tìm trường Battery tại mục Other Modules 

Bước 4: Tích vào Show Percentage. Phần trăm sẽ được hiển thị. 

Để biết được lượng thời gian ước tính sử dụng pin, bạn nhấp vào biểu tượng pin trên thanh Menu, ngay dưới dòng Power Source sẽ là dòng hiển thị thời gian sử dụng lượng pin hiện tại của MacBook. 

Chúc các bạn thành công và có những trải nghiệm thú vị cùng chiếc MacBook của mình!