Cách đồng bộ hóa máy tính để bàn và thư mục tài liệu với iCloud trên máy Mac

Trong macOS, bạn có thể đồng bộ hóa bất kỳ tệp nào trên máy tính Mac và trong thư mục tài liệu của mình với iCloud để có thể truy cập chúng trên bất kỳ thiết bị nào khác đã đăng nhập vào ‌iCloud‌ bằng cùng một ID Apple.  

Cách bật đồng bộ hóa thư mục và tài liệu trong macOS Big Sur: 

Bước 1: Vào Menu Apple trên thanh Menu --> Tùy chọn hệ thống (System Preferences)

Bước 2: Chọn ID Apple 

Bước 3: Chọn iCloud trong cột bên và đảm bảo rằng iCloud Drive đã được bật --> Chọn Options (Tùy chọn)

 

Bước 4: Chọn hộp bên cạnh Thư mục Màn hình & Tài liệu (Desktop & Documents Folders) để bật tính năng này. 

Bước 5: Chọn Done (Xong)