Cách bật chế độ "Không làm phiền" trong macOS Big Sur

Tắt thông báo trong macOS là một trợ giúp tuyệt vời, đặc biệt khi người dùng đang chia sẻ màn hình hay cố gắng tránh bị phân tâm.

Để bật chế độ "Không làm phiền: (Do Not Disturb)

Bước 1: Nhấp vào Trung tâm điều khiển trong thanh menu hệ thống.

Bước 2: Nhấp vào Không làm phiền.

Bước 3: Chọn một khoảng thời gian: Trong 1 giờ (For 1 hour), Cho đến tối nay (Until this Evening), cho đến ngày mai (Until Tomorrow) hoặc luôn luôn (Always on).

Trong khi chế độ này được bật, biểu tượng mặt trăng một phần có tiêu đề cũng xuất hiện trong thanh menu, cung cấp cho bạn một phím tắt để chọn khoảng thời gian khác hoặc tắt Không làm phiền. 

Tuy nhiên có một cách nhanh hơn đó là nhấp vào Trung tâm điều khiển trong thanh menu hệ thống, sau đó nhấp vào biểu tượng mặt trăng trong phần Do Not Disturb — ngay lập tức chuyển chế độ thành Luôn bật. Nhấp vào nó một lần nữa để vô hiệu hóa nó. 

Xem thêm: