Các phần mềm và ứng dụng tương thích với MacBook chip M1 mới Apple

1. Các ứng dụng của Apple

Các ứng dụng của Apple như Safari, Notes, Maps, Pages, Numbers, Mails,... chắc chắn 100% MacBook M1 sẽ tương thích. 

2. Ứng dụng iOS, iPadOS 

MacBook M1 tương thích với MacOS Big Sur và các ứng dụng của iOS hay iPadOS cũng có thể hoạt động ổn với chip M1. Giờ đây bạn có thể mở các ứng dụng trên điện thoại (Ví dụ như Games) hay trên iPad (ứng dụng vẽ vời, thay vì vẽ trên iPad bạn có thể thỏa sức với màn hình to hơn là MacBook). 

3. Final Cut Pro 

Phần mềm này chạy trên chip M1 sẽ Apple giới thiệu sẽ được xử lý nhanh hơn ngay cả trên MacBook Air chip M1. Điều mà MacBook Air chip intel trước giờ chưa đáp ứng tốt điều này. 

4. Logic Pro 

Đây cũng là một phần mềm được Apple giới thiệu tại event ra mắt rằng sẽ được hoạt động tốt hơn, nhanh hơn. 

5. Adobe 

Apple đã xác nhận rằng Lightroom sẽ là phần mềm đầu tiên tương thích với chip M1. Về Photoshop sẽ sớm có trong danh sách này vào năm 2021. 

6. Microsoft Office

Cũng không thể nằm ngoài danh sách tương thích với MacBook chip M1, bộ Microsoft Office vẫn sẽ hoạt động ổn áp trên MacBook chip mới nhà Apple này. 

7. Một số các ứng dụng khác 

- Cinema 4D

- Davinci Resolve (Dựng phim)

- OmniGraffle (Thiết kế logo, icon, templates)

- Autodesk 

- Panic's Nova (Lập trình)

- Hopscotch (Lập trình)

- ... 

Các phần mềm hiện nếu chưa tương thích thì trong tương lại chắc chắn Apple sẽ update, Apple thông báo rằng quá trình chuyển sang ARM hoàn toàn phải mất khoản 2 năm.