Apple phát hành tiện ích mở rộng Chrome "iCloud Passwords" cho Windows

Trong những năm qua, Apple đã cung cấp một số ứng dụng dành cho nền tảng của Microsoft để có thể phục vụ chủ sở hữu iPhone sử dụng Windows. Một trong những ứng dụng chính hiện nay là ứng dụng đồng bộ hóa iCloud và có vẻ Apple sẽ sớm phát hành tiện ích mở rộng Mật khẩu iCloud cho Chrome.  

iCloud cho Windows đã được cập nhật vào ngày 26/1 (thông qua MacRumors) lên phiên bản 12.0 và ghi chú phát hành đề cập đến “hỗ trợ cho tiện ích mở rộng iCloud Passwords cho Chrome.” Trong danh sách chính của các dịch vụ hiện có, có một mục "Mật khẩu" (Password) mới. Nhấn vào “Áp dụng” (Aply) để tiếp tục ở dưới cùng sẽ mở ra lời nhắc xác nhận thêm sự tồn tại của công cụ mới này và chức năng của nó: 

Tiện ích iCloud Mật ​​khẩu cho Chrome là bắt buộc

Tải xuống tiện ích mở rộng để tự động điền mật khẩu trang web bằng Chuỗi khóa iCloud của bạn. 

Nút “Tải xuống…” (Download) mở danh sách Cửa hàng Chrome trực tuyến chưa hoạt động. Tiện ích mở rộng này sẽ cho phép tên người dùng và thông tin đăng nhập đã lưu trên iPhone và iPad của bạn được truy cập trên máy tính để bàn Windows.