Apple phát hành các bản cập nhật cho Final Cut Pro, iMovie, Motion và Compressor cho Mac

Apple đã âm thầm phát hành phiên bản mới nhất của phần mềm hiệu ứng chuyển động và video của mình. Final Cut Pro, iMovie, Motion và Compressor đều có các phiên bản mới dành cho người dùng Mac với một số tính năng mới nhỏ cùng với các cải tiến về hiệu suất và độ ổn định. 

iMovie 10.2.3 cho Mac có nhiều tính năng tối ưu hóa và sửa lỗi:

- Khắc phục các sự cố sau có thể xảy ra khi nhập các dự án từ iMovie cho iOS:
- Phông chữ có thể thay đổi khi sử dụng kiểu tiêu đề Trang trình bày và Màu sắc
- Tiêu đề dài hơn có thể chuyển từ một dòng sang hai dòng
- Bộ lọc có thể bị xóa khỏi clip
- Một số dự án có thể không nhập được
- Khắc phục sự cố trong đó việc thay đổi tên sự kiện trong chế độ xem tất cả sự kiện có thể khiến cùng tên đó hiển thị không chính xác cho một sự kiện khác
- Bao gồm các cải tiến về độ ổn định và độ tin cậy 

Final Cut Pro 10.5.2 chỉ ghi chú “cải tiến độ ổn định và độ tin cậy”.  

Motion 5.5.1 có một số tính năng mới cùng với tối ưu hóa và các bản sửa lỗi:

- Thêm tùy chọn tự động thu nhỏ mới vào tab bố cục văn bản của trình kiểm tra để tự động giảm kích thước văn bản cho vừa với bố cục đoạn văn, cuộn hoặc thu thập thông tin
- Bao gồm các cải tiến về giao diện người dùng cho macOS Big Sur
- Bao gồm các cải tiến về độ ổn định và độ tin cậy 

Compressor 4.5.2 có cài đặt HEVC Proxy mới và tinh chỉnh giao diện người dùng cùng với các bản sửa lỗi và các cải tiến khác. Bao gồm các cài đặt 

- HEVC Proxy được tối ưu hóa để sử dụng trong Final Cut Pro
- Cải tiến về giao diện người dùng cho macOS Big Sur
- Cải tiến về độ ổn định và độ tin cậy