Apple phát hành bản cập nhật macOS Big Sur 11.3 Beta 3

MacOS Big Sur‌ 11.3 giới thiệu nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn cho Safari, thêm cách sắp xếp lại các phần khác nhau trên Trang bắt đầu như Mục yêu thích, Danh sách đọc, Đề xuất Siri, Báo cáo quyền riêng tư, v.v. Các nhà phát triển cũng có quyền truy cập vào tích hợp mới để phát triển các tính năng cho Trang Bắt đầu.  

Bản cập nhật cũng bao gồm các tối ưu hóa để sử dụng các ứng dụng iOS trên máy Mac M1. Khi chạy các ứng dụng iPhone và iPad trên máy Mac ‌M1‌, có một tùy chọn là Touch Alternatives cho phép người dùng đặt lệnh bàn phím cho các lựa chọn thay thế nhập bằng cảm ứng. Chạm vào Lựa chọn thay thế có thể được bật cho các ứng dụng ‌iPhone‌ hoặc ‌iPad‌ bằng cách nhấp vào tên của ứng dụng trong thanh menu, sau đó chọn tùy chọn Preferences. Chạm vào Lựa chọn thay thế cho phép bạn tùy chỉnh các lần nhấn, vuốt và kéo. 

Apple đang thêm lối tắt thư viện "Made For You" mới trong Apple Music để tìm các bản trộn cá nhân và danh sách phát lại, và phần Nghe ngay đã được cập nhật với hỗ trợ làm nổi bật các sự kiện trực tiếp. Ứng dụng ‌Apple Music‌ cũng có tùy chọn tự động phát mới cho phép dịch vụ phát trực tuyến tiếp tục phát nhạc sau khi danh sách phát nhạc kết thúc. 

Trong ứng dụng Apple News, có tab ‌Apple News‌ + được thiết kế lại với phần "Dành cho bạn" (For you) và tab Duyệt mới giúp duyệt qua nội dung có sẵn dễ dàng hơn. Phần For You mới được thiết kế để giúp người dùng ‌Apple News‌ + tìm các tạp chí và báo yêu thích nhanh hơn nhiều, ngoài ra nó còn bổ sung các công cụ mới để quản lý các vấn đề đã tải xuống. 

‌MacOS Big Sur‌ 11.3 bổ sung hỗ trợ cho bộ điều khiển PlayStation 5 DualSense và Xbox Series X/S mới nhất để sử dụng với các trò chơi macOS. 

Ngoài ra còn có giao diện "Hỗ trợ" được cập nhật khi truy cập "Giới thiệu về máy Mac này." Thiết kế mới bao gồm các chi tiết về bảo hành của bạn và nó cho phép bắt đầu sửa chữa ngay từ giao diện Mac. 

Tab này hoạt động tương tự như menu phạm vi của AppleCare trong ứng dụng Cài đặt iOS, cho phép người dùng yêu cầu sửa chữa, mua gói ‌AppleCare‌ và kiểm tra phạm vi của họ.