Apple đang thử nghiệm macOS 12

macOS 12 đã được phát hiện cho thấy Apple đã thử nghiệm các tính năng cho phiên bản tiếp theo của hệ điều hành Mac. Synium Software đã tìm thấy các tham chiếu đến macOS 12 trong máy chủ của họ. Các tham chiếu xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 1 năm 2021.
 
Rất lâu trước khi Apple phát hành bản beta đầu tiên của phiên bản tiếp theo hệ điều hành Mac, hệ điều hành mới sẽ được thử nghiệm nội bộ. Có vẻ như quá trình thử nghiệm đã được tiến hành cho người kế nhiệm macOS 11 Big Sur. macOS 12 có thể sẽ được giới thiệu lần đầu tiên tại WWDC 2021.
 
Tại sao hệ thống mới sẽ được gọi là macOS 12?
 
Mọi người có thể cho rằng Apple đã chuyển sang một hệ thống đánh số hoàn toàn mới với Big Sur - tương tự như cách đánh số trên iOS. Thay vì đặt "MacOS Ten" rườm rà phía trước và đề cập đến macOS 10.13.0 High Sierra hoặc macOS Catalina 10.15.1, như trường hợp của nhiều năm, số phiên bản có thể sẽ được đánh số đơn giản hơn và macOS 11 sẽ tiếp theo là macOS 12.
 
Tên nào sẽ được chọn cho hệ thống có lẽ vẫn chưa được xác định nhưng nó có khả năng lấy cảm hứng từ một địa danh của California.