';

Macbook Pro 2019 15 inch

Macbook Pro 2019 15 inch

Năm sản xuất
Kích thước màn hình
Dung lượng RAM